Распоред школског звона

Поставите коментар

ред.бр. часа трајање одмор
1. 8:00 – 8:45 5
2. 8:50 – 9:35 20
3. 9:55 – 10:40 5
4. 10:45 – 11:30 10
5. 11:40 – 12:25 5
6 12:30 – 13:15 5
7. 13:20 – 14:00

 

Advertisements

Упис у средњу школу 2013/2014.

Поставите коментар

Календар уписних активности 2013/2014.

Поставите коментар

За осмаке

Поставите коментар

Драги осмаци, време је да се размишља о упису у средњу школу. Ово је прва, можда велика одлука у вашем животу. Ускладите жеље и могућности! Шта је то чиме би волели да се бавите у животу? Како ћете урадити пријемни испит? Све су то питања на која ви сада тражите одговоре. Покушавамо да вам помогнемо. Ево једног сајта који пружа помоћ око полагања пријемног испита

http://ucislobodno.com/zavrsni-ispit-2013-matematika/

Христо Ботев

Поставите коментар

Христо Ботев је најпознатији и најпревођенији бугарски песник и борац за слободу балканских народа .

      Христо Ботев е роден 1847 година в будното балканско градче Калофер като първия син на даскал и писател Ботьо Петков .  И той самия е известно време бил учител в родния си Калофер , а учителствувал  е и в други места .
      Христо Ботев је представник модерних идеја на Балкану и велики пријатељ српског народа . У свом кратком животу оставио је неизбрисив траг, не само у бугарској култури, јер је стварао и у Београду и у другим европским градовима .
      Ботев е особено познат по своята борба за свободата , братството и демократията на Балкана и еднаквостта между балканските народи . Личността,  животът и творчеството на Христо Ботев могат да бъдат изразени с една дума : борба !
        Његова најпознатија дела – До моето първо либе, Майце си, На проштаване
        Ремек дела су бугарске и европске књижевности, а део песме „Хаџи Димитар“:
            „Настане вечер, месец изгрее
            звезди обсипват свода небесен,
            гора зашуми, вятър повее,
            Балканат пее хайдушка песен.“

исписани су златним словима у Књизи великана у Лувру, као најлепши стихови свих времена .

     Имајући у виду чињенице о несумњивим људским квалитетима Христа Ботева, наша школа са поносом носи његово име.  Борбу, као мото његовог живота, прихватамо и ми . Сви заједно боримо се за срећније детињство наших другова и другарица . Боримо се да светионик знања обасја наше путе, а да љубав живи у нашим срцима .

Светосавски рецитал

Поставите коментар

У петак 25.01.2013.године школа је организовала  Светосавски рецитал.

Светосавски рецитали су организовани по следећем распореду:
– 1000 – за I и  II разред, у Дружионци
– 1100 – за III и IV разред, у Дружионици
– 1200 – за старије разреде ( V-VIII ) и госте, у великој сали Центра за културу

Сократова заклетва

Поставите коментар

КАО УЧИТЕЉ И  ВАСПИТАЧ  ОБАВЕЗУЈЕМ СЕ:

– да ћу поштовати свако дете и бранити га од свега што је на било који начин усмерено против њега;
– да ћу се залагати за његов физички и психички склад;
– да ћу поштовати његова осећања, слушати га као равноправног саговорника;
– да ћу тражити његово одобрење за све што чиним за њега, исто онако као што бих поступао и према одраслима;
– да ћу упознавати законитости његовог развоја, постављати их на добре темеље и омогућавати му развој у складу са тим законитостима;
– да ћу откривати и развијати његове склоности;
– да ћу га штитити, ако је слабо, и помоћи му при превладавању страха и неправде, злобе и лажи, сумњи и неповерења – ако му то буде потребно;
– да нећу ломити његову вољу – ни онда када ми се буде чинило да је бесмислена;
– помагаћу му да разум овлада његовом вољом;
– поучаваћу га како се користи разум и шта је то вештина разумевања и схватања;
– оспособљаваћу га за преузимање одговорности у заједници и за живот, рад и стваралаштво у заједници;
– омогућаваћу му стицање искуства о свету какав он заиста јесте, али га нећу потчињавати свету какав он јесте;
– омогућаваћу му да упозна шта је и какав је то добар живот;
– настојаћу му да му пружим визију бољег света и увераваћу га да се она може остварити;
– поучаваћу га истинољубивости.

ИЗ ЛЕТОПИСА ШКОЛЕ

Поставите коментар

Прe  140 година, y време када су становници Европе увелико освајали научна и културна пространства, Jyжни Словени остваривали су право на слободу и писменост. И у нашим кpajeвимa водила се тиха борба за слово, реч и знање. Од друге половине деветнаестог, кроз цео двадесети и деценију у двадесет првом веку, ниосилац развоја писмености у Димитровграду  jе Основна школа ..Христо Ботев“.

Документи сведоче да je године 1869. Цариброд добио прву школу. Радилa je у згради некадашње кафане Цветана Иванова у Строшеној чесми.То je yjеднo био први корак ка знању, слободи, прозор ка светској цивилизациј и општем напретку и очувању  идентитета и традиције.

До отварања школе дошло je након посете Драгана Цветкова, кojи jе био мошин – помоћник Нишког валије. Прве ученике школа jе примила у jесен 1869. године, а први учитељ био je Живко Ропотски. представник тадашње највише интелигенције. 0 почецима рада школе има мало података.

Након ослобођења  од Турака образовање долази у други план. као област кojoj тек пpедстоји paзвoj и будућност.

Почетком 20. века скоро сва села у општини имају основну школу. Током 1905. и 1906.године у цариброду су изграђене две основне школе – једна у  Стојановој махали под називом ..Христо Ботев'“, а друга  у Строшеној чесми позната као ..Васил Левски“.

Након ослобођења  8. септембра 1944.год. поново је отворена основна школа ..Христо Ботев“ у којој је образовање било на бугарском језику. Школа је имала 6 одељења  и 188 ученика.

За децу српске националности у Цариброду je 1946. отворена осморазредна школа.

Школе су  oдвојенo радиле све до 17. августа 1957. када општинска Скупштина у Димитровграду оснива jединствену школу за децу бугарске и српске националности. Новоформирана школа имала je упоредна одељења на бугарском и српском језику са 621 учеником и 39 просветних радника.

3града централне школе у Димитровграду свечано je отворена 1954. године и представља репрезентативно и препознатљиво здање.

И сеоска насеља имajy cвoje школе. Подаци говоре да je укупно било 36 школских зграда.

Године 1958. одлуком Школског одбора школа добија име ..Моша Пијаде“, а 22. април одређен je за Дан школе.

Основна школа ..Моша Пијаде“ је 1962. год била иницијатор  и  први организатор Сусрета  основних школа  народа и народности  Р. Србије. Први учесници на Сусрету  били су ученици  основне школе ..Моша Пијаде“из Димитровграда и  ученици основне школе  ..Младо покољење“ из Ковачице. Сусрети  основних школа  народа и народности одржавани су све до 1994. год, окупљајући  ученике и учитеље  14 школа из целе Србије.

Из године у годину квалитет  рада се побољшавао.

Доградња другог дела централног објекта школе започела je 1964., а већ 1968. у њему je комплетно опремљена фискултурна сала. Од 1970. год школа има сопствено централно гpejaње. Положaj и архитектура чине jе у то време jедном од нajлепшиx и највећих школских зграда у источној Србији са 33 учионице и свим неопходним пратећим просторијама.Четрдесет година кacниje школа има 38 учионица (од којих je 9 кабинета), ђачку кухињу, дружионицу, пространо школско двориште са теренима за мале спортове. медијатеку и библиотеку.

Године 1973. библиотека је добила свог библиотекара Ово царство књига постаје омиљено место ученика школе, а њеним измешгтањем 2003. у централни део школе и спајањем са медијатеком она постаје место окупљања и ученика и наставника. Библиотека је данас кутак где се развија знање, креативност и љубав према учењу и стваралаштву.

Библиотеката данас има  књиге на српском, бугарском и енглеском  језику. Један део књижног фонда је стручна литература  за наставнике. Библиотеката је пријатно место опремљено савременим техничким уређајима – компјутерима, телевизорима. аудио-визуалним уређајима. интернет везом. Све то даје могућност за бољи и савременији образовни процес. У библиотеци се реализују  семина­ри. образовни и културни сусрети и друге школске активности.

Имајући у виду потребе ученика, године 1988.г. отворена је шнолска зубна амбуланта, као јединица превентивне службе Дома здравља. Њен циљ је унапређење и очување здравља уста и зуба код ученика. Редовним систематским прегледом и здраветвено-васпитним и превентивним радом обухваћени су сви ученици школе.

Године 1978. пуштена jе у рад школска кухиња. Кроз минималну економску цену и побољшањем квалитета оброка, настоји и се да се што већи бpoj ученика здраво храни. Јеловник je контролисан од стране педијатријске службе Дома здравља. a захваљујући спонзорству добављача и средствима из буџета Општине. најугроженији ученици хране се бесплатно.

Кабинет за информатику опремљен jе 1987 године. а обновњен 1997. са 11 рачунара. поклоном Владе Cpбиje. Због великог интересовања ученика за наставу информатике (98%), у последње две године школа jе, захваљујући донацијама, заменила застарелу опрему и створила услове за адекватну наставу.

Решењем министра просвете димитровградској Ocнoвнoj школи jе 1. септембра 2008. г. после 51 године. враћено име „Христо Ботев“. Школа сада попово носи име Христа Бoтeвa – нajпoзнатијег и најпревођенијег бугарског песника и борца за слободу балканских народа, рођеног 1848. у малом граду Kaлoфеpy, у породици учитеља и писца Бoтja Петкова. Ботев jе и сам неко време био учитељ у родном граду и у избеглиштву. Био jе представник модерних идеja на Балкану, изразити космополита и велики пријатељ српског народа. У свом кратком животу оставио jc неизбрисив траг. не само у бугapcкoj култури. Он jе стварао и у Букурешту, Одеси, Београду и у другим европским градовима. Ботев jе познат по бор­би за демократију, слободу, братство и једнакост међу балканским народима.

Песме  ..До моето първо либе“,“ Майце си“,“ На прощаване“, ремек-дела су бугарске и европске књижевности, а делови песме ..Хаджи Димитър“

..Настане вечер, месец изгрее. звезди обсипват свода небесен.

гора зашуми, вятър повее. Балканът пее xaйдушкa песен.“

златним словима су исписани у Књизи великана у Лувру, као најлепши стихови свих времена.  Априла 2009. ресорни министар Жарко Обрадовић доделио jc Основној школи плакету „Школа без насиља“, као признање за успешну реализацију програма у кojем jе учествовало 58 школа у Србији, са циљем да школске средине постану безбедна и подстицајна места за учење и paзвoj деце.

За протеклих 5 деценија на челу школе било jc 10-оро директора. Сваки од њих оставио jе, на себи својствен начин, значајан печат у животу школе. Од 1946. године до данас школом су руководили Новица Живковић ,Сафка Стефанов, Костадин Дерманов, Никола Иванов, Кирил Трајков, Васил Николов, Милисав Cтojaнов, Димитар Ђуров, Душица Joтев, а од  1. фебруара 2003. год. ову функцију обавља Катарина Симеонов.

О школи

Поставите коментар

У јесен 1869. године,  у згради некадашње кафане Цветана Иванова у Строшеној чесми, у Димитровграду, некадашњем  Цариброду, основана је прва школа. Њен први учитељ био је Живко Ропотски.

Школска зграда централне школе у Димитровгрду свечано је отворена 1954. године и представља репрезентативно и препознатљиво здање.

Године 1964. дограђена је фискултурна сала и један део ученичког простора. Ђачка кухиња са трпезаријом изграђена је 1978. године. Медијатека је почела са радом 1984. године, док је ђачка задруга формирана 1957. године. Стоматолошку ординацију школа је отворила 1988. године. Године 1997. школа добија савремени информатички кабинет.
Школаска библиотека располаже са преко 23.000 књига на српском, бугарском и енглеском језику, као и великим бројем стручне литературе. То је пријатан кутак који је модернизован 2003. године и опремљен компјутерима, телевизором и другим аудио-визуелним уређајима који омогућују квалитетнији и савременији приступ новим токовима образовања. У библиотеци се одржавају и мултимедијални часови, семинари,  школске манифестације.

Мото школе је усвојен школским развојним планом и гласи:

ШКОЛА=РАДОСТ УЧЕЊА И ДРУЖЕЊА.

Основна школа “Христо Ботев”  негује свој имиџ, имајући свој сопствени лого и химну.

Школа има добре односе са културним и образовним установама, какао у земљи тако и у Републици Бугарској, негујући на тај начин традицију и културу оба народа.

Зашто школски блог?

Поставите коментар

Правећи школски блог циљ ми је да свеобухватније представим живот и рад у нашој школи. Желела бих да то буде својеврсна реклама за њен рад и успех.

Преко блога ћу подстицати ученике на сарадњу и комуникацију кроз одређене активности. Блог ћу користити за  комуникацију са ученицима, колегама, родитељима и свим заинтересованим посетиоцима блога.

Сматрам да ћу уређивајући блог подићи и квалитет свога рада.

Блог школских библиотекара

Блог отворен у сврху коришћења током електронског курса "Школска библиотека пред изазовима информационог друштва"

ВЕСЕЛИ ЋИРИЛЦИ

ДЕЧЈИ ОСМЕХ ЈЕ НАЈЛЕПШИ ДАР

Библиотека ОШ "Иво Андрић"

ОШ "Иво Андрић" Београд

Војска оштрих оловака :)

За мале и велике

Школски библиотекар

онлајн часопис за школске библиотекаре

Ivana teaching English

Don't limit a child to your own learning, for he was born in another time. R. Tagore

Monika teaching English

“Language is the armory of the human mind, and at once contains the trophies of its past and the weapons of its future conquests” Samuel Taylor Coleridge

Школски библиотекари Србијe

Увек сам замишљао рај у обличју библиотеке (Борхес)

OŠ ,,MiIun Ivanović", Ušće

Mi smo škola koja neguje savremenu nastavu i podstiče pozitivne ljudske vrednosti

Учионица добре воље

Учитељ сам тим' се дичим

Српски лако

Интернет простор за све који воле српски језик и књижевност

Umetnost hedonizma

Umetnost nalazenja zadovoljstva u malim stvarima

Nedodjija

blog o alternativama...

Eto tako...

piskaram po malo

Zelena Soba

Moja vrata su uvek otvorena...

Šta da slušam danas

muzika traži uši